Giới thiệu

 
GIỚI THIỆU
 
NGUYỄN MINH NGỌC
Founder & CEO Gemslight™
Hiệu trưởng, Doanh nhân, Diễn giả, Tác Giả, Nhà đào tạo
 
+ Sáng lập thương hiệu Gemslight™.
 
+ Sáng lập Học viện Kiến Thức Nền – Khởi nghiệp thông minh.
 
+ Nhà nghiên cứu, tác giả môn học Kiến Thức Nền – Khởi nghiệp thông minh.

+ Chuyên gia đào tạo nghệ thuật Thuyết Phục và Bán hàng toàn quốc.

+ Chuyên gia cố vấn và triển khai hệ thống thiết bị di động, MacOS của Apple vào doanh nghiệp VN.

+ Tác giả cuốn sách: iPro – chuyển giao công nghệ di động tiên phong tại Việt Nam.

+ Tác giả bài viết trấn động: “Đứng dậy đi 178.000 cử nhân thạc sĩ thất nghiệp”.

+ Tác giả cuốn sách: Bí mật tài chính người giàu – Tập 1: Chặng đường khởi nghiệp.

+ Tác giả cuốn sách: Bí mật tài chính người giàu – Tập 2: $1,000,000 đầu tiên (Chưa ấn định ngày ra mắt).

+ Giảng viên hợp tác cùng tổ hợp giáo dục TOPICA.

+ Cán bộ giảng dạy của Viện Năng suất Việt Nam.