Số Phận của một con người được quyết định bởi Nhận Thức của họ về cuộc sống (con người, tiền bạc, xã hội,…).

Nhận thức của bạn hiện tại về cuộc sống là như nào?

NẾU…
Nhận thức về con người là sự xấu xa, là tàn ác, là tham lam, là cạnh tranh. Nhận thức về tiền bạc là đích đến, là khát vọng, là sở hữu là chiếm hữu. Nhận thức về xã hội là bon chen là tranh giành và cướp bóc, và đàn áp. Thì phải chăng bạn đang sống trong địa ngục, ngã quỷ hay sao. Đâu phải đợi kiếp nào để trải nghiệm địa ngục nữa đâu.

Dựa trên nhận thức mọi thứ thật đen tối, tiêu cực và tạo ra những suy nghĩ tiêu cực, hành động trở nên tiêu cực, bạn sẽ sống theo cách mà bạn nhận thức. Bạn bắt đầu tàn ác, bắt đầu tham lam và cạnh tranh như cách mà bạn nhìn về về con người.

CÒN NẾU…
Nhận thức về con người luôn tồn tại nhân tố tốt đẹp, sự cáu giận hung ác của một người đều là nỗi lòng khổ đau của họ bị kìm nén chứ chẳng phải điều họ mong cầu, họ có lòng tham vì bản thân con người ai cũng có sự sống và tồn tại, họ chưa biết cách tạo ra hạnh phúc cho cuộc đời họ vì họ chưa được tiếp xúc với chân lý cuộc đời. Ta cảm thông và vô cùng yêu thương họ dù họ đang thể hiện mình trong một hình ảnh như thế nào đi chăng nữa.

Nhận thức về tiền bạc là một phương tiện thuận lợi giúp cho ta có thể tạo ra sự tốt đẹp hơn cho cuộc sống, giúp cho công sức người lao động được lượng hoá phù hợp, giúp cho trao đổi hàng hoá thuận lợi hơn, giúp cho ta tạo ra những thứ ý tưởng nảy ra được xuất hiện, và giúp cho việc giúp mọi người khi cần thiết được dễ dàng hơn.

Nhận thức về xã hội tồn tại là một thể có bản chất chính tà, nhận diện bản thể của những tổ chức tà và bước theo ủng hộ sự chính đạo giúp thanh lọc và củng cố sự vồn vinh tươi đẹp đúng nghĩa. Cũng giống như trong cơ thể con người cũng có lợi khuẩn và hại khuẩn và với trái đất con người cũng là những con vi khuẩn. Lợi khuẩn sẽ giúp trái đất trở nên tốt đẹp hơn còn hại khuẩn sẽ làm trái đấy huỷ diệt đi.
Bạn chọn trở thành lợi khuẩn thì bạn sẽ nhìn thấy được sứ mệnh cuộc sống của mình.

Nhận thức đúng đắn sẽ giúp cho ta nhìn cuộc đời là một hành trình ý nghĩa, tươi đẹp và có sứ mệnh tuyệt vời. Từ đó ta bắt đầu làm những điều thực sự có giá trị, ý trí của ta được căng tràn những điều khai sáng nó thắp sắng cho hành động của bản thân ta kiến tạo nên Số Phận của ta là một người Giá Trị.

Nguyễn Minh Ngọc ™