Triết học dưới góc nhìn Nguyễn Minh Ngọc:

Chúng ta sống thì cần 3 thứ: thức ăn, đồ đạc tiện nghi, dịch vụ thoả mãn bản thân. Chúng ta làm ra và trao đổi cho nhau 3 thứ đó và tiện hơn thì chúng ta dùng tiền làm vật trung gian. Vậy tiền là vật trung gian giúp trao đổi dễ dàng hơn.

Vậy bạn làm được nhiều đồ hoặc thức ăn hoặc dịch vụ thì bạn sẽ đổi được nhiều đồ, thức ăn và dịch vụ khác về, và muốn có nhiều thức ăn ngon, đồ đẹp, dịch vụ tốt thì bạn cũng phải tạo ra nhiều thứ để mang đi đổi.

Xã hội hiện đại lên thì đồ, thức ăn, dịch vụ cần một nhóm người hợp sức làm và đó là sự ra đời của công ty.

Vậy công ty bạn làm được nhiều đồ hoặc thức ăn hoặc dịch vụ thì bạn sẽ đổi được nhiều đồ, thức ăn, dịch vụ khác về, và muốn có nhiều thức ăn ngon, đồ đẹp, dịch vụ tốt thì công ty bạn phải tạo ra nhiều thứ để mang đi đổi.

Một công ty thì có nhiều đầu việc khác nhau và tính chất khó dễ khác nhau vậy nên chia đều kết quả cho đầu người lại không hợp lý. Đó là nguyên nhân phải chia theo năng lực.

Vậy rớt cuộc năng lực bản thân sẽ quyết định đồ ăn, đồ dùng, dịch vụ bạn được sử dụng.

Hãy nâng cao năng lực tạo ra đồ ăn, đồ dùng, dịch vụ của bạn thì ắt sẽ nâng cao được chất lượng cuộc sống của bạn.

Nguyễn Minh Ngọc ™