Nguyễn Minh Ngọc so sánh Người nông dân và Thủ tướng

– Người nông dân sinh ra cũng giống như Thủ tướng sinh ra.

– Người nông dân lớn lên cũng giống như Thủ tướng lớn lên.

– Người nông dân chăm lo cho một gia đình 5 người; Thủ tướng chăm lo cho một gia đình 90 triệu người.

– Người nông dân nỗ lực để các con đều được ăn học, cơm no, áo ấm; Thủ tướng nỗ lực để 90 triệu người có cuộc sống như vậy.

– Người nông dân bảo vệ nhà mình khỏi một vài tên trộm; Thủ tướng bảo vệ cả đất nước khỏi những đế chế ăn trộm.

– Người nông dân lắng nghe và cố gắng để 5 người trong gia đình hoà thuận; Thủ tướng lắng nghe và cố gắng để vừa lòng 90 triệu đồng bào.

– Người nông dân lo quan hệ, ổn định kinh tế cho một gia đình; Thủ tướng lo đối ngoại, ổn định kinh tế cho một đất nước.

– Người nông dân phải đưa ra chưa đến 10 quyết định mỗi ngày; Thủ tướng phải đưa ra vài nghìn quyết định mỗi ngày.

– Người nông dân nỗ lực làm tốt vì ai chẳng muốn thành hộ sản xuất kinh doanh giỏi; Thủ tướng nỗ lực hết mình vì ai chẳng muốn được lưu danh.

– Người nông dân căng não khi quyết định vì sẽ ảnh hưởng đến cả gia đình; Thủ tướng căng não khi ra quyết định vì sẽ ảnh hưởng đến cả dân tộc.

– Người nông dân có 24 tiếng một ngày; Thủ tướng có 24 tiếng một ngày.

– Người nông dân đi cấy 5 năm không biến sắc, Thủ tướng 1 nhiệm kỳ tóc đã bạc màu.

– Người nông dân có nụ cười hạnh phúc của người nông dân, đất nước hưng thịnh sẽ để lại nụ cười hạnh phúc của Thủ tướng.

P/s: Bạn muốn làm người nông dân hay Thủ tướng?

Nguyễn Minh Ngọc ™