Sinh viên cầm bằng đại học đã thực sự cố gắng!

Thất nghiệp có thực sự là do xã hội, thực sự là do kinh tế khó khăn?

Nếu như chúng ta tốt nghiệp cách đây 50 năm thì cái bằng đại học về một lĩnh vực chuyên môn là quá tuyệt vời.

Nếu như chúng ta tốt nghiệp cách đây 15 năm thì bên cạnh cái bằng đại học, có thêm chứng chỉ tin học thì quá tuyệt vời.

Nếu như chúng ta tốt nghiệp cách đây 10 năm thì bên cạnh bằng đại học, có thêm chứng chỉ tin học, chứng chỉ tiếng anh thì quá tuyệt vời.

Nếu như chúng ta tốt nghiệp cách đây 5 năm thì bên cạnh bằng đại học, chứng chỉ tiếng anh, tin học, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng mềm phát triển bản thân chỉ là BÌNH THƯỜNG.

Tiêu chuẩn con người có vẻ tăng lên nhưng nếu xem xét kỹ thì:

50 năm trước để đủ điều kiện có được bằng cấp đại học khó khăn muôn trùng, từ cơm ăn áo mặc còn chưa đủ.

15 năm trước có chứng chỉ tin học cũng cả một điều khó khăn, khi công nghệ và thiết bị chưa hề được phổ cập rộng rãi.

10 năm trước khi đất nước sau khi tham gia WTO, giao lưu thương mại với nước ngoài, để có trình độ ngoại ngữ gắn kèm một chuyên môn cũng rất khó, rất ít trung tâm đào tạo.

5 năm trước kỹ năng mềm mới trở thành một tiêu chí mới, khi mà internet đã phát triển mạnh, thế giới được định nghĩa là phẳng, chúng ta có thể học bất cứ gì, mọi thứ đều được chia sẻ.

Như vậy, tiêu chuẩn con người tăng lên nhưng nguồn tư liệu, hỗ trợ lại vô cùng đầy đủ và phục vụ sẵn sàng.

Nhưng ngày hôm nay, đứng trước những bạn sinh viên vừa ra trường thì dường như rất nhiều bạn vẫn dùng tiêu chuẩn của 50 năm trước và tự hài lòng với khả năng của mình.

Các bạn sinh viên khi ra trường đã tự cho mình cái quyền không biết, tự cho mình cái quyền sẽ có người phải hướng dẫn, tự cho mình cái quyền được chờ người giúp đỡ.

Các bạn cho mình cái quyền ca thán, cho mình cái quyền đám đông thất nghiệp, và đổ tại cho ngoại cảnh.

Có một sự thật là những bạn có đủ kỹ năng tốt, đạt mực tiêu chuẩn sàn của 5 năm trước thì họ vẫn dễ dàng kiếm việc làm.

=> Như vậy lý do thất nghiệp là do bản thân người đó chưa thực sự cố gắng.

=> Có chăng nếu bạn thất nghiệp thì hãy tự trách bản thân mình, trên đời này không ai có nghĩa vụ với tương lai của bạn, ngay cả bậc sinh thành, cha mẹ lo toan cho chúng ta đơn giản đó là máu mủ, tình thân, chứ ko phải nghĩa vụ.

Doanh nghiệp khó khăn, sa thải nhân viên là có, nhưng doanh nghiệp vẫn đang rất khát người tài. Bởi vì nhân viên chính là tài sản quý nhất của doanh nghiệp.

Tôi thuộc thế hệ 9X, không phải là một thế hệ quá xa xôi nào. Tôi hoàn toàn đứng trên lập trường của thế hệ trẻ để nhìn nhận vấn đề.

Rất mong các bạn vẫn đang ngồi than thân trách phận về thất nghiệp, có thể trở lại với thực tại, nâng cao khả năng với ít nhất là bằng mặt bằng sàn của 5 năm trước.

Quy luật xã hội khắc nghiệt và sẽ đào thải những cá nhân không cố gắng. Xin hãy mạnh mẽ quyết định tương lai của chính mình!

Đây là bài viết theo quan điểm cá nhân tôi, không phải vấn đề đưa ra bàn luận. Các quan điểm không đồng thuận, trái chiều không cần thiết comment.

Nguyễn Minh Ngọc ™